ศูนย์ช่วยเหลือ > การซื้อขาย > ฉันจะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายในหน้าต่างการซื้อขายอย่างไร?

ฉันจะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายในหน้าต่างการซื้อขายอย่างไร?

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อหรือขายที่คุณต้องการยกเลิกได้ โดยคำสั่งนั้นจะปรากฎที่ด้านล่างของชาร์ตบน dashboard เมื่อคุณจะยกเลิก ให้ไปที่สถานะคำสั่งซื้อหรือขาย จากนั้นกด “ยกเลิก”

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา