ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > การรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณ

ซิปเม็กซ์ได้จัดเตรียมคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ทำให้บัญชีของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มความปลอดภัยในบัญชีของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

ขั้นตอนพื้นฐาน

  • ตั้งค่าการใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน (2FA)
  • เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทุก ๆ 6 เดือน โดยรหัสผ่านควรประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 20 ตัวอักษร (รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก), ตัวเลข และสัญลักษณ์

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา