ศูนย์ช่วยเหลือ > การฝากเงินสกุล Fiat > จะฝากเงินเข้าบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร

จะฝากเงินเข้าบัญชีซิปเม็กซ์ได้อย่างไร

ขั้นตอนการฝากเงิน

1. เข้าสู่ระบบของซิปเม็กซ์

– คลิกที่ ‘Wallets’ 

– เลือกสกุลเงินที่ต้องการฝาก เช่น ไทยบาท แล้วคลิกไอคอน ทางด้านขวามือ

2. ตรวจสอบสกุลเงินที่ต้องการฝาก จากนั้นระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากให้ถูกต้อง และคลิกที่ “DEPOSIT THB”

3. กดเลือกรูปแบบการฝากเงิน

3.1 ฝากเงินทันทีด้วย QR Code

หากคุณเลือก ฝากเงินทันทีด้วย QR Code ระบบจะแสดงภาพ QR Code โปรดสแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันของธนาคารที่คุณลงทะเบียน และทำตามขั้นตอนในแอปพลิเคชัน เพื่อทำธุรกรรม

3.2 ฝากเงินด้วยการโอนเงิน

หากคุณเลือก ฝากเงินด้วยการโอนเงิน หรือ การโอนเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคาร โปรดทำธุรกรรมด้วยบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้กับซิปเม็กซ์ และผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น! ระบบจะแสดงรายละเอียดบัญชีธนาคารของซิปเม็กซ์ เพื่อเป็นรายละเอียดผู้รับโอน *โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม

3.3 คุณจะได้รับอีเมลที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน

4. โปรดตรวจสอบยอดเงินในบัญชีซิปเม็กซ์ ของคุณ หลังจากได้รับอีเมลยืนยันการทำธุรกรรมสำเร็จ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Email: support@zipmex.com

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา