ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > ใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจสอบ?

ใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจสอบ?

ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่คุณส่งเพื่อยืนยันในการเปิดบัญชีจะได้รับการตรวจสอบ โดยวิธีการตรวจสอบอัตโนมัติหรือเจ้าหน้าที่ของเรา ซึ่งเวลาในการตรวจสอบนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายละเอียดในตารางด้านล่างเป็นเวลาดำเนินการโดยประมาณ สำหรับการตรวจสอบในแต่ละระดับ :

เวลาประมวลผลโดยประมาณ

Registered : ภายใน 1 นาที – ตรวจสอบโดยระบบแสดงผลอัตโนมัติ

KYC : ภายใน 24 ชั่วโมง – ตรวจสอบโดยบุคคล

หากมีผู้ลงทะเบียนใหม่เป็นจำนวนมาก เวลาในการประมวลผลสำหรับการตรวจสอบการสมัครอาจช้าลงอย่างมาก หากผลการลงทะเบียนของคุณล่าช้า นั่นไม่ได้แสดงถึงว่าใบสมัครของคุณมีปัญหา เราจะติดต่อคุณหากต้องการเอกสารในการยืนยันเพิ่มเติม ดังนั้นโปรดตรวจสอบอีเมลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซิปเม็กซ์ของคุณเพื่อดูว่าคุณได้รับอีเมลจากเราเกี่ยวกับการยืนยันเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับการตรวจสอบระดับ KYC จะไม่มีในการอัพโหลดเอกสารอีกครั้ง

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการประมวลผลการลงทะเบียน คุณจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารทั้งหมดให้ถูกต้องตามข้อกำหนด หากมีเอกสารส่วนใดส่วนหนึ่งที่หมดอายุหรือไม่ตรงตามข้อกำหนด เราจำเป็นต้องให้คุณอัพโหลดเอกสารใหม่อีกครั้ง

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา