ศูนย์ช่วยเหลือ > เริ่มต้น > การกรอกข้อมูลธนาคาร

การกรอกข้อมูลธนาคาร

ซิปเม็กซ์กำหนดให้คุณต้องกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรม เพื่อความปลอดภัย โดยจะต้องระบุชื่อธนาคาร, สาขา, ชื่อบัญชี, เลขที่บัญชี และอัปโหลดหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการทำธุรกรรมกับซิปเม็กซ์

หมายเหตุ : หากคุณต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคารหลังจากได้รับการยืนยันบัญชีแล้ว โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของซิปเม็กซ์

รายละเอียดธนาคารที่ตรวจสอบแล้วจะแสดงทุก ๆ ครั้งในหน้าการฝากและถอนเงิน โปรดตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทำธุรกรรม

ตัวอย่างหน้าต่างการฝากเงิน

ตัวอย่างหน้าต่างการถอนเงิน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา