ศูนย์ช่วยเหลือ > การจัดการบัญชี > ฉันสามารถทำให้บัญชีของฉันมีความปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

ฉันสามารถทำให้บัญชีของฉันมีความปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง?

คำแนะนำสำหรับการใช้งานบัญชีที่ปลอดภัยมากขึ้น:

  • เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณทุก ๆ 6 เดือน โดยรหัสผ่านควรประกอบด้วยตัวอักษรอย่างน้อย 20 ตัวอักษร (รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก), ตัวเลข และสัญลักษณ์
  • โปรดตรวจสอบ URL ที่คุณใช้เข้าสู่ระบบ คือ https://zipmex.co.th/ หรือ https://trade.zipmex.co.th/signup
  • บริษัทจะไม่สอบถามหรือเปิดเผยรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านอีเมล เช่น หมายเลขบัตรประชาชน 
  • เปิดใช้งานบัญชีของคุณ และปิดคุณสมบัติการเข้าสู่ระบบในหลาย ๆ อุปกรณ์พร้อม ๆ กัน

มีคำถามเพิ่มเติม?

ติดต่อเรา